فهرست محصولات بر اساس برند بیمه معلم

بیمه موبایل

بیمه موبایل دیگارد آبی (تا 85 میلیون)

1,999,000 تومان
 • برای گوشی‌های تا 85 میلیون تومان (مخصوص گوشی‌های پرچم دار)
 • پوشش 85% خسارت بر اساس قیمت روز گوشی
 • سرقت کلی (شامل سرقت‌های خیابانی و کیف قاپی حتی بدون شاهد)
 • شکست LCD
 • آب خوردگی
 • آتش‌سوزی
 • حوادث طبیعی
 • نوسانات برقی
 • مدت پوشش یک ساله
 • قابل اعمال برای تمام گوشی‌های آکبند و کارکرده
 • جبران خسارت آنی و آسان

بیمه موبایل

بیمه موبایل دیگارد نارنجی (تا 50 میلیون)

1,199,000 تومان
 • برای گوشی‌های تا 50 میلیون تومان
 • پوشش 85% خسارت بر اساس قیمت روز گوشی
 • سرقت کلی (شامل سرقت‌های خیابانی و کیف قاپی حتی بدون شاهد)
 • شکست LCD
 • آب خوردگی
 • آتش‌سوزی
 • حوادث طبیعی
 • نوسانات برقی
 • مدت پوشش یک ساله
 • قابل اعمال برای تمام گوشی‌های آکبند و کارکرده
 • جبران خسارت آنی و آسان

بیمه موبایل

بیمه موبایل دیگارد سبز (تا 20 میلیون)

399,000 تومان
 • برای گوشی‌های تا 20 میلیون تومان
 • پوشش 85% خسارت بر اساس قیمت روز گوشی
 • سرقت کلی (شامل سرقت‌های خیابانی و کیف قاپی حتی بدون شاهد)
 • شکست LCD
 • آب خوردگی
 • آتش‌سوزی
 • حوادث طبیعی
 • نوسانات برقی
 • مدت پوشش یک ساله
 • قابل اعمال برای تمام گوشی‌های آکبند و کارکرده
 • جبران خسارت آنی و آسان